Sáng sớm xuôi về Thạnh Lộc
Sương giăng mờ ảo đồng xa
Chớm lạnh vờn trên tay cộc
Lắc lơ vọng mấy tiếng gà

Đẫm sương vườn mơ màng ngủ
Thoảng bay hương cau, hương lài
Một chút vừng hồng vừa hé
Bên đường có ai đợi ai

Lễ sớm dăm người thả bộ
Êm êm vòng xe đạp quay
Thi thoảng ánh đèn sáng rộ
Thôn ven vội thức đón ngày


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Quí Mùi 2003