(Trên đường về Sầm Sơn ngã Ba Môi nằm chặng giữa Thành Ngữ năm 2007)

Chiều xuống chậm có gì đâu
như tuổi trước ngã ba này không ngó tới
Không tình ái đã đành
Không mời mọc nên lòng chẳng vội
có gì đâu.

Chợt ngã ba Môi
rẽ nhánh hai đầu
làn gió mịn ngỡ hỗn hào sóng cát
ngỡ nắng quái điêu toa dẫn lạc
về đâu
bước chạm ngã ba này.

Em đứng đó
chờ anh xiêu bóng
triều nước dâng sông thức gọi nao lòng
cuối cùng đường ngã ba này giục giã
dăm bước nữa vẫn chia về hai ngã
có vậy mà như không.

ơn sâu nhà ai không che lấp lửa đèn
Vượt ngã ba này anh gặp
Ngực ấm giào trăng em