25.00
5 bài thơ
Đăng ký ngày 06/07/2023 10:39, số lượt xem: 359
Là mây, là gió và những thứ đẹp đẽ trong mắt bạn.

 

Nước Mắt Thi Nhân

Quãng đời thi vị