Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/09/2009 08:36

Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào, nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc. Trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố nhân!


Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007