24.00
Đăng ngày 25/07/2016 15:41, số lượt xem: 700

tôi nằm yên nghe gió cuốn lá rơi trên đầu
tôi nằm yên nghe lời thở than từ biển cả
dưới lòng đất sâu nước đang reo lên vui sướng
có tiếng súng nổ đâu đó trong rừng khô mùa thu
và đâu đó tiếng dã thú kêu gọi cái ác trong lá mục
tôi đợi chờ cái chết của tuổi trẻ
tôi đợi chờ ngày mưa
tôi đợi chờ tháng nắng
và chờ đợi trên con đường cùng với tôi
là cây táo dại
với những cành khô đã hoá thành gai nhọn
đâm sâu vào những quả chín cuối mùa