Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
Tạo ngày 06/06/2007 11:30 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 06/06/2007 11:36 bởi Vanachi
Памяти младшего лейтенанта
Владимира Павловича Антокольского,
   павшего смертью храбрых
      6 июня 1942 года

(Tưởng nhớ Thiếu uý
Antokolskogo Vladimir Pavlovic
hy sinh anh dũng
ngày 6 tháng 6 năm 1942)

Nguồn: http://www.nuocnga.net/in...amp;id=553&Itemid=495