Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Else Lasker-Schüler (10 bài)
- Wilhelm Holzamer (1 bài)
- Hermann Hesse (28 bài)
- Hans Paasche (1 bài)
- Paul Zech (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (2 bài)
Tạo ngày 29/05/2007 16:22 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 27/07/2007 21:53 bởi sabina_mller
Paul (Karl Wilhelm) Scheerbart (còn được gọi là Kuno Küfer), sinh ngày 08/01/1863 tại Danzig, mất ngày 15/10/1915 tại Berlin, là con trai của người hầu phòng. Ông từng mơ trở thành nhà truyền giáo, nhưng sau đó lại quan tâm đến Triết học, Nghệ thuật và Văn chương. Từ năm 1885, ông viết phê bình nghệ thuật cho nhiều tờ báo khác nhau. Năm 1892, tại Berlin, ông thành lập nhà xuất bản của những người theo chủ nghĩa viễn tưởng. Suốt đời ông là người lập dị và không theo một trường phái nghệ thuật nào. Sách của ông do ông tự trang trí, minh hoạ lấy. Những nhà thơ thuộc trường phái biểu hiện và sáng tạo chịu ảnh hưởng của ông. Ông ảnh hưởng tới quan niệm kịch nghệ của Alfred Jarry với hình dung về một sự thay đổi kịch nghệ.

Paul Scheerbart được coi như một trong những người tiên phong của trường thơ biểu hiện Đức. Hai bài "Những ngọn lửa lớn" và "Giàn cây xưa" trích trong Katerpoesie của Paul Scheerbart, xuất hiện lần đầu vào năm 1909, ấn bản mới, 1963.