Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 08/03/2016 17:15, số lượt xem: 819
Đông tây kim cổ thành do học,
Văn vũ song đài đắc tự kiên