Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/03/2016 18:42, số lượt xem: 577

Bạn hữu ngày xưa lâu chẳng gặp,
Cửa tâm tư lạc mất nơi nào,
Chén nước cùng ngồi ôn chuyện cũ,
Kể chuyện chơi mà cũng nghe chơi,
Hợp hợp tan tan trong giây lát,
Anh chân trời, tôi lại ở tận xa khơi.