Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 16:40, số lượt xem: 286

Về làng dọn lại mảnh vườn xưa
Đắp đổi qua ngày, muối với dưa
Đồng quê yên ắng từ sớm-tối
Phố thị ồn ào suốt chiều-trưa
Mặc kệ người đời tranh hơn-thiệt
Ơ thờ cõi thế giật thắng-thua
Mắc chi lại để cho lòng chán
Trưa hè vắt vẻo, võng đu đưa...

06/5/2011