Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 16:34, số lượt xem: 244

Một năm lại đến, thật quá nhanh
Ngày tháng trôi đi, chẳng ngọn ngành
Ngoảnh đi ngoảnh lại... còn được mấy?
Vui được còn vui, dẫu mong manh...

Năm ngoái ngày này lại chúc vui
Năm nay tổng kết, đến đâu rồi?
Đời người còn những khi nhìn lại
Vẫn là đáng quý, bạn tôi ơi!

05/5/2011