Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 05/09/2015 10:47, số lượt xem: 628

Thu sang
Huế nhớ nắng vàng
Đâu đây dăm chút hạ tàn
dư hương

Nỗi mùa Huế
thấy mà thương!
Còn tôi nào biết...
mưa vương nỗi gì?

Chút niềm xưa vẫn khắc ghi
Những mơ ước thuở xuân thì...
lặng im!


Nghe mưa
choàng dậy
đi tìm
Nghe mùa thu khóc...
màu sim tím trời...

Nghe tôi
như cũng bồi hồi
Tiếng xưa ngỡ đã xa vời
gọi vang!

Mây giăng xám nẻo mùa sang
Mượn thơ mà gửi đôi hàng
chào thu!

04/9/2012