Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2014 18:50, số lượt xem: 284

Người ngày xưa anh "rủ"
Giờ đang ở phương nào?
Đường Nội thành năm cũ
Bất chợt chiều xôn xao...

Áo ngày xưa em mặc
Trắng thơm ánh lụa đào
Tay khi không nghiêng nón
Làm thuyền tình anh chao!

Bao lâu rồi xa Huế
Ta cũng đành xa nhau
Bên vườn xưa Lại Thế
Có còn đưa hương cau?

Bao lâu rồi không gặp
Hai đứa thành người dưng
Hôm nay buồn nhớ lại
Mắt lệ sầu rưng rưng...

24/8/2011