Có cô yếm đũi sang sông
Gió thì cả gió mà không thấy bờ
Váy vén cô lội để cho
Búp chân lồ lộ
               sông lờ đờ say

Có cô yếm đũi ngủ ngày
Môi thèn thẹn đỏ má ngây ngấy tình

Yếm cô gió lật rập rình
Ngực trăng nhú sáng một mình gió xem

Có cô yếm đũi thức đêm
Hát ghẹo hát đúm mải quên không về

Yếm cô gió trót mang đi
Cái người phải gió nó mê mẩn rồi

Có cô yếm đũi váy sồi
Sang sông để lại một trời gió say…


2-2003