Cỏ ngoài đồng năm tháng vẫn xanh
Bờ sông vắng vẫn bóng thuyền trên cát
Chỉ thấy gió thổi về mòn rạc
Ánh trăng gầy như nước mắt của đêm