Lặng yên dưới tre trúc
Khẩu thần công già nua
Không bạc đầu râu tóc
Chẳng mơ màng được thua

Mấy trăm năm trận mạc
Lăn lóc cùng chúng sinh
Người từng khạc ra lửa
Xả thân giữ cổ thành

Bao người lính vô danh
Vùi mình trong bùn đất
Đau nỗi đau thần công
Không muốn thành rỉ sắt

Chỉ còn lại hốc mắt
Trên rêu phong cổ thành
Những rễ cây u uất
Che khuất mặt chiến binh

Soi xuống hào nước xanh
Ngỡ gặp ngàn năm trước
Cổ xưa bốn mặt thành
Trong một lần chim hót

Tiếng chim xang thánh thót
Mùa cây xanh bình yên
Sơn Tây xanh còn lại
Với ngàn xưa êm đềm


10-2001