Suốt đêm gió lạnh về
những pho tượng trầm ngâm trên bệ đá

các ông có thể bị cảm lạnh
vì dưới mái đêm này
chỉ còn duy nhất một ngọn nến mong manh

các ông suy ngẫm gì
                      khiến bóng đêm mất ngủ
các ông dằn vặt gì
                      làm bóng đêm đăm chiêu

suốt đêm gió lạnh về
nến đã tắt và các ông vẫn nín lặng như thế

suốt đêm gió lạnh về
nến đã tắt và các ông vẫn trầm ngâm như thế

ngước nhìn thế gian


7/2008

Nguồn: Báo Sức khoẻ và đời sống, ngày 1-6-2013