Đường làng, hoa râm bụt
Đỏ lơ thơ. Anh mơ
Trên rào cây ngai ngái
Mùi hương tự cổ sơ

Người làng, chân tay lấm
Từ mờ sương cuối hôm
Những ao chuôm phẳng lặng
Bèo xanh phủ váng buồn

Chùa làng, ông hộ pháp
Trợn mắt nhìn chúng sinh
Tiền chùa, chúng tiêu hết
Đêm đêm ông đứng rình

Ao làng, tiếng đập chiếu
Ngực trăng em rằm chưa
Eo lưng lồ lộ trắng
Trăng sao cũng thẫn thờ

Đồng làng, xê dịch mãi
Những chân trời chân mây
Lận đận thân cò vạc
Mải mòn chi cuốc cày

Tình làng, rơm rạ ủ
Qua mưa gió tháng năm
Bóng đa trong câu hát
Hương vối khuya xót thầm

Sông làng, con đò cũ
Buộc chèo dưới bến trăng
Câu thơ xưa nằm ngủ
Giữa cỏ cát vĩnh hằng

Người đi người mang cả
Một tiếng LÀNG rưng rưng
Người về sau tre trúc
Làng còn không, nhớ mong...


Nguồn: Trang Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh