Mưa bay
Lẳng lặng
Mưa say

Chiều không nắng
Ướt một ngày bên tôi

Lá rơi
Thờ thẫn
Lá phơi

Chiều không nhớ
Vắng một đời biệt ly

Người đi
Phấp phỏng
Người mê

Chiều không hôn thú
Mây về dửng dưng

Gió rung
Đau đáu
Gió mong

Chiều không tắt ở
Muôn cung đàn đầy

Đàn say
Phờ phạc
Đàn ngây

Chiều không thơ thẩn
Đau đầy lòng ta

Mơ ca
Réo rắt
Mơ xa

Chiều không mộng mị
Đêm là cố nhân

Đò sang
Bến sông
Đò ngang

Chiều không bờ bến
Sóng tan tác sầu

Mây cao
Không thấy
Mây đâu

Chiều không
Tìm cánh chim vào lãng quên

Trăng lên
Từ đấy
Trăng im

Chiều từ muôn cõi
Bình yên dõi về.