Hoa vườn em vẫn nở
Người yêu em chưa sang
Cách một mùa trăng nữa
Nắng vườn em sẽ vàng

Tháng năm hoa táo trắng
Người yêu em chưa về
Táo đến mùa quả ngọt
Vẫn bao người xa quê

Mùa cỏ gianh đã hết
Mùa cỏ tế sắp tàn
Em còn cắt gì được
Suốt những chiều mây hoang

Nhớ thương không như cỏ
Nhớ thương chẳng như rừng
Mà suốt miền lau vắng
Đất đỏ cằn rưng rưng

Đặt tay lên củi bếp
Tìm lại một chiều xưa
Bóng ai ngồi nhóm lửa
Đợi ai về sau mưa

Hoa vườn em vừa rụng
Nắng vườn em sắp trưa
Mây vườn em thôi biếc
Tuổi vườn em chớm xưa


1997