Nỗi buồn
Chỉ có một dây
Độc hành
Qua cõi bùn lầy
Cô đơn

Thân đàn
Như một ống xương
Chuốt mình
Thành khúc nhạc buồn
Của đêm

Mưa
Cầm lên
Gió
Nhặt lên

Giữa bao
Còn - mất nhớ - quên
Con người

Dây đàn
Như một chiếc roi
Quất lên
Bóng ngựa xưa đòi về dinh

Câu ca lục lạc
Gập ghềnh
Theo người hát cũ
Độc hành dưới mưa

Vịn tay
Vào một dây tơ
Nhấm nháp
Dăm hạt mộng mơ tủi hờn

Nước non
Bao khúc thăng trầm
Đời đàn
Chỉ một dây buồn
Thôi sao?