Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:42

Như mơ thánh thót chuông ngân
Tay run tay nắm, vai gần ấm vai
Thiên đường nào giấu mắt nai
Môi thơm bối rối nửa bài thánh ca

Đồi sương bên gốc thông già
Cành khô nhóm lửa, tay ngà em hơ
Ta ngồi hong sưởi vần thơ
Mắt cay cay khói, hồn mờ mịt sương

Lòng ta hang đá nhớ thương
Tình yêu nào tận thiên đường giáng sinh
Chuông reo rối nhịp tim mình
Chớp mi thánh nữ lung linh sao trời

Chuông rung tiếng kép tiếng rời
Tiếng bay đỉnh gió, tiếng rơi thung mờ
Giật mình rụng quả thông khô
Hồn thơ gợn sóng, mặt hồ vỡ gương