Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:41

Nửa đời viết nửa câu thơ
Nửa theo lá rụng nứa chờ khói mây
Thương em nắm nửa bàn tay
Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời.