Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:40

Cả ngày mang ách lội đồng sâu
Nằm nhai rơm khô, mắt như rướm lệ
Chỉ người nông dân mưa nắng dãi dầu
Mới hiểu vì sao mắt trâu buồn đến thế.