Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:40

Sao mưa ác thế, mưa ơi!
Ướt mèn áo lụa, rối bời tóc mây
Lem nhem vở trắng thơ ngây
Rưng rưng mực tím, cay cay mắt huyền.

Thơ ai: mưa ha, mưa hiền
Sao run rẩy cánh chim chuyền cành me?
Sao làm lịm tắt tiếng ve
Phượng buồn trăm mắt đỏ hoe sân trường.

Nhạc ai: mưa nhớ mưa thương
Sao tơi tả cánh đoá hường bên hiên?
Nự cười tiếng hát hồn nhiên
Còn đâu? Nước mắt chực viền mi cong.

Mưa nghe ai nói gì không?
Tạnh đi trả lại áo hồng cho mây!
Biết là mưa giận ai đây
Ngưng thôi,... hẻm nhỏ ngập lầy tội ghê

Thương ai lấm áo quay về
Guốc cầm tay sợ tóc thề bùn vương.