Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 31/10/2008 06:44

Gió
Vờn
Hoa
Gió…
Gọi buồn?

Buồn

Hát…
Ngọn nguồn tình yêu
Em
Về
Buồn
Xám…
Cô liêu
Anh
Rong
Rêu
Cũ như chiều…tiêu tương


Đà Lạt 10/2000
(Cuống Hoàng Hôn)