Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2022 10:07, số lượt xem: 132

Gạc Ma, Gạc Ma!
Nhớ đau thương tháng ba
64 liệt sỹ anh hùng
Thành tượng đài sừng sững giữa trùng khơi
Đau đáu nhớ thương nơi Đất Mẹ đêm ngày

26 năm
Bạn, thù còn đó
Bành trướng xâm lăng nay rành rõ
Chông cọc Bạch Đằng xưa
Nay không còn là gỗ
Sắt thép kiên cường chắn sóng ngoại xâm

Nén căm giận cháy lòng
Gạc Ma ơi! Gạc Ma!

10/03/2014

Nguồn: Sơn Khê, Tình & người, NXB Hội Nhà văn, 2016