Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2022 08:28, số lượt xem: 182

Anh về chở nắng cho em
Sầu đông in bóng nước non nghìn trùng
Nắng về nảy trái cành sung
Ao nhà cá nhảy quẫy tung cánh bèo
Em ra thả đàn vịt bầu
Tiếng gà te tác…quê nghèo nhớ anh
Chim chích tíu tít cành chanh
Ngọn xoan chim khách râm ran trước hè:
“Nhà này có người sắp về!”
Xa xa đã thấy đò kề mé sông
Theo nắng anh về qua đồng
Xanh xanh lúa vẫy, đòng đòng thơm quen…

Anh về chở nắng cho em
Nghiêng che mái rạ ấm êm thuở nào.

Sài Gòn, 05/1077

Nguồn: Sơn Khê, Thu Hường, Tình & thu, NXB Lao động, 2011