Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2018 04:43, số lượt xem: 221

Khi đã đi quá xa
Thì làm ơn dừng lại
Tình thân là mãi mãi
Chẳng có chi sánh bằng

Giận thì hay cằn nhằn
Nói những điều dại dột
Chỉ xin đừng đóng cột
Cố chấp mình không sai

Quả thật chẳng có ai
Trên đời mà không giận
Chỉ xin đừng có hận
Cháy âm ĩ trong lòng

Một bên thẳng bên chùng
Thì dây đời nào đứt
Nén những lời tức bực
Làm ơn đừng nói ngay

Biết là có đắng cay
Đã đi qua giới hạn
Nhưng nói ra sẽ cạn
Tình nghĩa kiếp phù du

Nhớ rằng ta chỉ nhu
Chứ lòng thì không nhược
Một lần nhịn là được
Có đến chín điều lành

Cuộc đời vòng loanh quanh
Toàn hỉ nộ ái ố
Làm ơn đừng thi thố
Giận chẳng được gì đâu!