15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Lưu Trọng Lư (100 bài)
- Bàng Bá Lân (52 bài)
- J. Leiba (9 bài)
- Vũ Trọng Phụng (2 bài)
Tạo ngày 12/04/2010 01:11 bởi hongha83
Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, tác giả của những tiểu thuyết lịch sử, vở kịch lớn như: Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Bắc Sơn, Sống mãi với thủ đô. Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.

Tác phẩm:
- Đêm hội Long Trì (1942)
- An Tư công chúa (1944)
- Truyện Anh Lục (1955)
- Bốn năm sau (1959)
- Sống mãi với Thủ Đô (1961)
- Lá cờ thêu sáu chữ vàng về Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản
- Vũ Như Tô (1943)
- Nhất điểm linh đài (thơ, chưa in)