Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 16:40, số lượt xem: 115

Tháng Giêng vừa đến đã qua
Lan vừa nảy nụ đã hoa bên thềm
Sương vừa tan, nắng đã lên
Rượu vừa nhấp chén đã mềm đôi môi
Người vừa đây, đã xa rồi
Dưới hiên ngơ ngẩn còn tôi một mình.

Hà Nội, 17/2/2017