Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: đỗ quyên (42)

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 17:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 08:16

杜鵑

鷓鴣鳴山南,
杜鵑鳴山北。
一鳴曰家家,
一鳴曰國國。
彼鳥尚有家國聲,
孤臣至此心何極。

 

Đỗ quyên

Giá cô minh sơn nam,
Đỗ quyên minh sơn bắc.
Nhất minh viết gia gia,
Nhất minh viết quốc quốc.
Bỉ điểu thượng hữu gia quốc thanh,
Cô thần chí thử tâm hà cực.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giá cô kêu núi nam
Đỗ quyên kêu núi bắc
Một thì kêu gia gia
Một thì kêu quốc quốc
Chim kia còn kêu gia, quốc được
Mà kẻ cô thần cực lắm thay ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giá cô kêu cạnh núi nam,
Đỗ quyên núi bắc kêu than đêm ngày,
Gia gia con một kêu hoài,
Một kêu quốc quốc mãi mà thành tên,
Chim kia gia, quốc kêu lên,
Kẻ cô thần thấy cực phiền lắm thay?

21.00
Trả lời