Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 19:49, số lượt xem: 32

Hôm nay trời trở gió Đông
Có chàng trai ấy nhớ mong một người
Yêu thương ở tận chân trời
Chàng trai vẫn đợi một đời vẫn yêu.