Ngàn thu sóng vỗ vào bờ,
Ngàn thu tài tử vẫn chờ giai nhân...

Nguyễn Bính có lần tính viết một tập chuyện có tựa là Thạch sương bồ (ông thích ba chữ này do nhân tiết Ðoan Ngọ thấy nữ sĩ Mộng Tuyết nấu lá thạch sương bồ tắm, gội theo phong tục Hà Tiên), ông cho là sẽ dài hơn Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Khi viết truyện thơ này, Nguyễn Bính đã tự nhủ mong được làm một người học trò nhỏ của cụ Nguyễn Du. Nhà thơ viết dở chừng thì nổi máu giang hồ, bỏ Nam Phong tiểu các của thi sĩ Ðông Hồ, lên đường du lãng, vì thế tác phẩm bỏ dở nửa chừng.

Truyện thơ này vốn không phân đoạn, tuy nhiên để tránh gửi bài quá dài nên chúng tôi tạm chia thành 9 đoạn như ở đây để tiện tham khảo.

Sách Việt Nam thi nhân tiền chiến (Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968) có in truyện thơ này nhưng thiếu hai câu 985-986, và đánh số sai hai câu bắt đầu từ câu số 200.