Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 10/10/2018 15:47, số lượt xem: 241

Yêu em là vô niệm
Chẳng khởi ý gì thêm
Tiếc gì chỉ một đêm
Huyễn mộng của trần gian…

Truy nguyên tự tính niệm
Hiện sinh duy một niệm
Niệm hữu hoặc niệm vô
Niệm nào mới vô niệm?

TP HCM, năm 2018