15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 23/09/2018 20:20, số lượt xem: 230

Mượn em đôi chân mày
Kết lại làm bè lau
Vượt qua biển khổ đau
Tuyên thuyết ý nguồn Tào…

Chỗ thấy có đối đãi
Rốt lại chẳng nhứt nguyên
Không vào được nhà tổ
Chẳng khỏi chạy hai triền