Chưa có đánh giá nào
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/10/2018 15:50, số lượt xem: 166

Tám bốn ngàn trần lao
Trên đầu một ngọn cỏ
Pháp giới sao chợt nhỏ
Ôm hết cả vào lòng

Phiền não từ đâu đến?
Hạnh phúc nơi nào đi?
Đến đi không tung tích
Sao có thể ôm ghì

TP HCM năm 2018