15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Án Thù (17 bài)
Tạo ngày 10/07/2018 14:36 bởi tôn tiền tử
Nguỵ phu nhân 魏夫人 tên Ngoạn 玩, tự Ngọc Nhữ 玉汝, người Tương Dương, là một nữ từ nhân đời Bắc Tống. Bà là vợ của tể tướng Tăng Bố 曾布 (1036-1107), chị của từ nhân Nguỵ Thái 魏泰. Ngoài ra, thông tin lai lịch của bà không còn nhiều.