Đăng ngày 01/03/2022 11:16, số lượt xem: 119

Bay lên! Hỡi đôi cánh trị thức
Đưa ta khắp 4 phương, mọi miền,
Đưa ta về lịch sử xa xưa
Dẫn ta đi trên con đường tương lai phía trước.
Bay qua những thành phố
Vượt qua những cách đồng,
Vươn cao đôi cánh
Bay qua cả không gian lẫn thời gian,
Vượt muôn trùng khơi
Sách ơi!
Hãy đưa ta đi
Để ta biết
Để ta khôn
Để ta trưởng thành
Để ta có thể làm một con người chân chính.
Nơi bạn không đi được
Sách có thể đưa bạn đến,
Những điều bạn không biết
Sách có thể cho bạn hay,
Những lúc buồn tủi hay cô đơn
Sách là người bạn ta yêu nhất...