Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/03/2019 08:35, số lượt xem: 156

Đâu có ai cứ bước
Cả đời không dừng lại,
Và có ngọn lửa nào
Để yên mà cháy mãi?

Ngọn lửa hồng đã tắt
Có cháy lại bao giờ,
Vậy mà em đi mất
Anh vẫn cứ mong chờ.

Ngọn lửa anh le lói
Chẳng soi rõ điều gì,
Chỉ thấy được em đã
Rời những gót chân đi.!.