Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/04/2019 13:40, số lượt xem: 172

Em hỡi, bóng trăng tan biến rồi.
Anh giờ chắc cũng phải đi thôi!
Hẹn khi gió nổi, nhạt màu nắng
Sẽ trả cho nhau một tuổi đời.!.