Gặp em bên bờ suối
Giữa đại ngàn thông reo
Gió nâng hương rừng ngát
Ánh mắt ngời trong veo
Chiếc lá vàng buông xuống
Đậu trên mái tóc vương
Tà áo chàm thấp thoáng
Nhìa dần trong chiều buông.!
Tôi nhìn theo ngơ ngẩn
Giữa núi ngàn xa sôi
Bồng bềnh trưa Tam Đảo
Hồng theo mây chơi vơi...