Những năm đầu thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, đất nước rất nhiều khó khăn vì còn chia cắt hai miền và cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước còn đang gay go.

Tuy vậy, Chính phủ cũng cố gắng tài trợ cho Hội Nhà văn Việt Nam một số tiền để trợ cấp cho các nhà văn có đề cương. Tuy số tiền trợ cấp không đáng bao nhiêu nhưng các nhà văn đều nhất trí cử nhà thơ Tú Mỡ http://thivien.net/viewau...ID=Al-17LR5audVZWycJDP8Dw (1900 - 1976) làm Chủ tịch Hội đồng Quỹ sáng tác vì ông là người căn cơ, sòng phẳng mọi người ai cũng kính nể. Ông từng làm thư ký Sở Tài chính thời Pháp thuộc.

Cứ đúng kỳ hạn, nhà văn nào chưa có tác phẩm để thanh lý hợp đồng, có bản danh sách của phòng kế toán đệ trình là Chủ tịch Hội đồng Quỹ sáng tác ký công văn cho Văn phòng hội gửi đòi nợ.

Nữ sĩ Ngân Giang (1916 – 2002) nhận được hai lần công văn đòi nợ. Bà đã viết một bài thơ trả lời:

Thân gửi Tú Mỡ

Cái nợ văn chương khéo ỡm ờ
Nợ gì mà lại nợ bằng thơ
Hội non sông có vui nhiều đấy
Chuyện cơm áo còn não lắm cơ
Múa bút ngỡ nên hàng vạn chữ
Chạy ăn chẳng biết đến bao giờ
“Tay tiên một vẩy”, đàn muôn điệu
Tiền hết, ai ngồi nắn phím tơ.

Nhà thơ Tú Mỡ nhận được thư trả lời của nữ sĩ Ngân Giang, mỉm cười và lập tức thảo một bài thơ phúc đáp, có đóng dấu hay không, không ai dám xác nhận nhưng bài thơ được đặt trong phong bì in tiêu đề Hội Nhà văn Việt Nam.

Thân gửi Ngân Giang nữ sĩ http://thivien.net/viewpo...ID=WB3FyWkiBpaoNSMPRGzXvw

Chỉ trách khi vay, mấy cũng ờ
Tiền thì tiêu hết, chẳng ra thơ
Văn chương trước hãy lo đền nợ
Cơm áo sau rồi sẽ liệu cơ
Đã nổi tài danh từ thuở ấy
Hãy nâng sự nghiệp lúc bấy giờ
Nợ đâu đã trót đem mang lấy
Rút ruột tằm ơi, gắng nhả tơ.

Cả hai bài thơ đã làm xôn xao Hội Nhà văn Việt Nam. Các anh chị chuyền nhau đọc và bình luận: Nào là cả hai bài thơ đều dí dỏm, tuy cả hai đều nói chuyện nghiêm chỉnh. Nào là nữ sĩ muốn trêu ghẹo Tú Mỡ “tay tiên một vẩy” ý muốn nói làm thơ chớ phải làm quỷ thuật đâu mà phù phép. Còn nhà thơ Tú Mỡ cũng muốn trả miếng nữ sĩ rằng: “Đã nổi tài danh từ thuở ấy, hãy nâng sự nghiệp lúc bấy giờ”.

Lê Hồng Thiện

Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông