Bài thơ "Sau phút biệt li" có thể nói là một bài thơ có cảm xúc nhưng một số câu trong bài còn khá tối nghĩa như: "tiếng hát vang đường khóc biệt li", "bờ suối kìa ai soi võ vàng",....Mgòai ra mình thấy hai câu: "Sa trường ghê lạnh máu hôi tanh"- "Sa trường có cả vầng trăng đẹp" không phải đang dùng nghệ thuật điệp từ điệp ngữ mà đã mà đã mắc phải lỗi lặp từ.
Mặt kgác mình cũng xin hỏi, bạn có ẩn ý gì khi dùng những địa danh như: Giang Châu, Sang Tần, Sông Dịch trong bài. Bạn có thể cho mình thêm một số thông tin về những địa danh này hay không?