Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 01/07/2008 21:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 01/07/2008 21:25

Đã Mấy xuân về, ai chả đến
Khói trầm bên án toả chơi vơi...
So tơ gẩy mãi cung ly hận,
Rút chỉ thêu toàn bóng nhạn khơi!
Đấy hẳn? đồi xa chân ngựa chạy:
Thôi rồi! Song vắng lá bàng rơi!...
Ngoài thềm lặng lẽ chim lên tiếng,
Vội kéo rèm hoa xuống nửa vời..


Nguồn: Thơ mới 1932-1945 tuyển chọn, NXB Văn học, 2006