Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2020 20:06, số lượt xem: 78

Hỏi em: sao mãi ra đi…
Trời xa đất lạ có gì vui không?
Hỏi em: có nhớ trong lòng?
Trung thu đã mấy mùa không trở về?

Sao em đi mãi chưa về?
Đừng như chú Cuội mải mê cung Hằng!
Mười lăm tháng Tám tròn trăng
Trung thu này nữa mấy tầng sầu dâng?

Địa cầu xa đó mà gần
Đâu như chú Cuội cách tầng mây xa
Trung thu này… hai đứa xa
Nhìn chung một bóng trăng già nhớ nhau!

Đời ta chia cách vì đâu?
Trăng kia có biết ai sầu hơn ai?
Đêm nay trăng trải bóng dài
Một người thương nhớ hình hài dấu yêu…

Trung thu 2 ngàn 14.