Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2020 15:22, số lượt xem: 108

Gặp nhau trên toạ độ buồn
Phương trình nghiệm số chỉ còn bằng không
Anh ra tiếp tuyến chờ trông
Em trên quỹ tích chiều cong lạnh lùng!

Không gian hằng số vô cùng
Tìm đâu đường thẳng về chung một miền
Nên giờ còn lại số nguyên
Cộng trừ chưa đủ nợ duyên nhân trần

Còn bao nhiêu dải tích phân
Bỏ quên đi hết một lần cho xong!
Về bên cực tiểu giam lòng
Em trên quỹ tích ôm vòng đời anh...

25.7.20