Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2020 05:32, số lượt xem: 91

Xin đừng đem giết tiếng nước tôi
Đã yêu từ thuở còn nằm nôi *
Tiếng võng bên hè đêm trăng tỏ
Ca dao mẹ hát đẹp từng lời

Xin đừng ai giết tiếng nước tôi
Để còn yêu mãi áo tinh khôi
Với những tháng năm bên đèn sách
Gói ghém hành trang bước vào đời

Xin đừng đem giết tiếng nước tôi
Đã ghi bao trang sử rạng ngời
Theo chân những người đi mở cõi
Xây bóng nhân văn giữa lòng người

Xin đừng ai giết tiếng nước tôi
Phạm Duy, Bùi Giáng với bao người
Đem áng thơ - ca hoà non nước
Rung lòng nhân thế khắp muôn nơi

* Ý chữ của nhạc sĩ Phạm Duy.