Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2020 05:36, số lượt xem: 71

Chiều không nắng... trời thay áo mỏng
Hàng cây gầy hơn tháng hạ trong
Lũ chim chiền chiện giờ đâu mất
Bỏ lại bên chiều cánh đồng không!

Thu chửa bao giờ đến nơi đây
Chỉ có màu phai úa trên cây
Những sớm mai mưa làm ướt áo
Những lối chiều vàng lá khô bay...

Rồi bỗng hồn nghe thu rất thu
Dưới khung trời mây xám âm u
Một chút hương thầm cây lá mục
Gợi niềm đau đất nước tương tư!

Thời gian đã mấy mùa lá đổ
Có ai ngồi đếm lá vàng khô
Không thu mà vẫn sầu tê tái
Nghe đáy lòng từng cơn sóng xô!

27.7.20