Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2020 14:43, số lượt xem: 73

Thương em chiếc áo bà ba
Áo cài khuy bấm thướt tha duyên ngầm
Cho tay anh mắc thì thầm
Làm em luống cuống má hồng xinh sao!

Sợ thu đem gió lạnh vào
Tay anh che gió chớ… nào phải đâu!
Áo bà ba đẹp duyên sâu
Đơm hàng khuy bấm nên… rầu tay anh!

                             * * *

Thương em áo yếm mỏng manh
Lùa cơn gió nhẹ cũng thành bão giông
Cho tay anh... nói thay lòng
Làm em má đỏ môi cong dỗi hờn!

Thương em thương cả nước non
Áo cài khuy bấm đẹp non nước tình

Yêu thêm yếm vải vừa xinh
Hoàng hôn say đắm
Bình minh nồng nàn…

7.8.20